XJ2150, Sinkiang Red Coin, Xian-Feng Zhong-Bao, Dihua Mint, 1851-1861 - Click Image to Close